POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Utrzymując pozycję lidera tłoczni w Wielkopolsce, doskonalimy procesy obróbki metalu przy pomocy Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004 dla realizacji celów:

  •  dywersyfikacja działalności i rozszerzenie rynków zbytu;
  •  doskonalenie procesów produkcyjnych;
  •  automatyzacja pracy;
  •  podnoszenie kwalifikacji pracowników;
  •  podnoszenie  świadomości załogi z zakresu BHP, p-poż  i ochrony środowiska;
  •  zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Realizacja celów będzie realizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Zarząd Spółki i załoga zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej działalności, BHP, p-poż i ochrony środowiska oraz do zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji założonych celów oraz Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została ustanowiona przez zarząd Spółki, a wszyscy pracownicy zostali poinformowani o jej założeniach i celach.