Dane kontaktowe

Skontaktuj
się z nami

NIP 763-17-61-539; KRS 0000034573; Kapitał Zakładowy 2 298 000 PLN
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Konto PLN: 72 1030 1247 0000 0000 8757 2005;
Konto EUR: PL75 1030 1247 0000 0000 8757 2048

GELG Sp. z o.o.

Ćmachowo 102, 64-510 Wronki, Poland

tel.: +48 67 25 47 279
+48 67 25 47 398
+48 67 25 47 399
+48 67 25 47 280

Chcesz ofertę? Napisz!

Dominik Gierczak

Manager sprzedaży

dominik.gierczak@gelg.pl
tel: +48 500 297 091
wewn. 16

Beata Jasińska

Specjalista ds. sprzedaży

beata.jasinska@gelg.pl
tel: +48 661 952 067
wewn. 35

Małgorzata Ryżek

Specjalista ds. sprzedaży

malgorzata.ryzek@gelg.pl
tel: +48 661 952 065
wewn. 37

AT
Adrian Twardowski

Kierownik Działu Zakupów

adrian.twardowski@gelg.pl
tel: +48 661 952 052
wewn. 49

Danuta Andrejczuk

Specjalista ds. sprzedaży

danuta.andrejczuk@gelg.pl
tel: +48 667 952 015
wewn. 39

Dominik Gierczak

Dyrektor sprzedaży

dominik.gierczak@gelg.pl
tel: +48 500 297 091
wewn. 16

Beata Jasińska

Specjalista ds. sprzedaży

beata.jasinska@gelg.pl
tel: +48 661 952 067
wewn. 35

Małgorzata Ryżek

Specjalista ds. sprzedaży

malgorzata.ryzek@gelg.pl
tel: +48 661 952 065
wewn. 37

Danuta Andrejczuk

Specjalista ds. sprzedaży

danuta.andrejczuk@gelg.pl
tel: +48 798 796 123
wewn. 39

Przemysław Miężał

Dyrektor zakupów

przemek.miezal@gelg.pl
tel: +48 500 297 095
wewn. 27

Anna Grupińska - Miężał

Pełnomocnik Zarządu

anna.miezal@gelg.pl
tel: +48 500 297 096
wewn. 47