POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Utrzymując pozycję lidera tłoczni w Wielkopolsce, doskonalimy procesy obróbki metalu przy pomocy Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004 dla realizacji celów:

 • podtrzymanie efektywnej współpracy z nowymi i dotychczasowymi klientami;
 • doskonalenie wybranych procesów zidentyfikownych w spółce;
 • automatyzacja pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • podnoszenie świadomości załogi z zakresu BHP, p-poż i ochrony środowiska;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
  i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i ciągłe
 • doskonalenie systemu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Realizacja celów będzie realizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została ustanowiona przez zarząd Spółki, a wszyscy pracownicy zostali poinformowani o jej założeniach i celach.

Zarząd Spółki i załoga zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej działalności, BHP, p-poż i ochrony środowiska oraz do zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji założonych celów oraz Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

certyfikaty