Naszym celem jest świadome i odpowiedzialne działanie na rzecz
ograniczenia zanieczyszczania środowiska i jego wpływu
na każdego z nas.

Po pierwsze

Panele
fotowoltaiczne

Energia elektryczna jest niezbędna w branży produkcyjnej, dlatego inwestujemy w odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne przekształcają promieniowanie słoneczne w tak potrzebną w procesach produkcyjnych energię elektryczną. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii pozwala na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy jakości powietrza którym oddychamy.

po drugie

Własna
oczyszczalnia
ścieków

 Stosujemy własną oczyszczalnię ścieków, jest to rozwiązanie w całkowicie ekologiczne. Zaletą tej technologii jest to, że powstałe odpady są czyste, bezbarwne i zupełnie nieszkodliwe. Naturalny proces oczyszczania ścieków nie dopuszcza do zanieczyszczenia otoczenia. Bierzemy odpowiedzialność za nasze otoczenie. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i społeczności lokalnej.

po trzecie

Segregacja
odpadów

Nadmierna ilość odpadów to obecnie jeden z największych
problemów środowiskowych. Statystyczny polak wytwarza około 300 kg śmieci rocznie. Aby zmniejszyć ilość produkowanych odpadów poddaje się je recyklingowi.
W naszym zakładzie od lat prowadzimy segregację, aby małymi krokami ograniczyć zanieczyszczanie środowiska.


Po czwarte

Zacznijmy
od siebie

Wierzymy, że nasze codzienne decyzje przybliżają nas do poprawy środowiska.
Dlatego wprowadziliśmy politykę zintegrowanego zarządzania w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, podnoszenia świadomości załogi oraz ciągłego doskonalenia naszego systemu ochrony środowiska. W praktyce oznacza to, że korzystamy z materiałów z certyfikowanych źródeł, dbamy o to by zaopatrywać się w surowce posiadające atesty.
Każdy z pracowników rozpoczynający pracę w GELG-u otrzymuje płócienna torbę na zakupy wielokrotnego użytku. Łańcuch dobrych nawyków zaczynamy od siebie.