Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020

CEL PROJEKTU:  Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 353.122,17

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 353.122,17